Feestdagen

Namens de redactie van de website wensen wij iedereen die HTTC ’71 een warm hart toe draagt een  zalig kerstfeest en een voorspoedig 2018.