Ledenvergadering

Enkele punten uit de ledenvergadering: per 1 juli 2018 contributieverhoging van € 1,- per maand. Barbecue op 9 juni bij Tinus. Clubkampioenschappen senioren 1 juni. Schoonmaak zaal op toerbeurt. Planning volgt later. Oprichten sponsorcommissie. Liefhebbers melden bij de voorzitter.