Agenda ledenvergadering

Agenda ALV 1-7-2021

1 Opening
2 Ingekomen stukken
3 Jaarverslag van de secretaris
4 Verslag van de penningmeester en kascommissie
5 Verslag van de wedstijdsecretaris
6 Bestuurssamenstelling; schema van aan- en aftreden
7 50-jarig jubileum
8 Wvttk
9 Rondvraag en sluiting