Contributie

Rekeningnummer: NL85 RABO 0161735355
Ten naam stelling: Heterense Tafeltennisclub ’71

Geen competitie Competitie
Jeugd t/m 17 jaar oud €  8,50 €  10,50
Volwassenen vanaf 18 jaar oud € 11,00 € 14,00

* De contributie staat vast tot de eerst volgende ledenvergadering.

Ik wil me graag aanmelden als lid