Ledenvergadering

We zijn weer bezig en dat betekent dat er ook weer enkele vrijheden zijn.
nadat we vorig jaar geen ledenvergadering konden houden vanwege de corona pandemie moeten we nu dan ook gelijk gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden.
we hebben dan ook gemeend de ledenvergadering uit te schrijven voor 1 juli a.s. aanvang 20.00 uur in onze speelzaal.

Kom zoveel mogelijk.

Het bestuur.