Ledenvergadering

Zoals reeds eerder gememoreerd hebben we afscheid genomen van Erik.
De opvolger, Bodhi Lindeboom, is door de voorzitter, na goedkeuring van de ledenvergadering van harte welkom geheten.

Tevens was de voorzitter aftredend en herkiesbaar. Ook hij werd door ledenvergadering herkozen.