Prettige feestdagen

Wij, van de redactie van de webpagina, wensen alle leden en allen die HTTC’71 een warm hart toe dragen prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.