Wiltschutbeker 2019

De inschrijving voor de Wiltschutbeker is weer opengesteld.
Vorig jaar konden we 3 teams op de been brengen. We hopen ook dit jaar weer hetzelfde aantal te kunnen inschrijven.
Een ieder die deel wenst te nemen kan zich opgeven bij Rudy Gerritsen of via de mail naar r.gerritsen@telfortgalsvezel.nl
graag zo spoedig mogelijk daar de sluiting 30 april is en de eerste wedstrijden gepland zijn voor de periode 7 tot 18 mei.